Maclumaadka looga baahanyahay macmiilka

Posted on 23 April, 2015 · Posted in Okategoriserade

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Shirkadaha ka shaqeeya lacagaha waa masuuliyadooda in ay markasta aqoonsadaan macmiisha diraya lacagaha. Macaamiilka waxaa laga rabaa aqoonsiga kaarkiisa , magaca, cinwaanka, lambarkadhalashada, saxiix iyo  telefonnummer. Shaqalaha shirkadu waxay waydiin karaan macaamiisha sababta lacagta loo dirayo. Shirkadu waxay xaq u leedahay inay ku waydiiso qoraal aadku xaqiijinaysid  meeshaad lacagta ka keentay sida receipt, warqada mushaarka i.w.m.

Maclumaadka xagee la gaynayaa?

Amal Express maclumaadka macaamiishu dhiibto waxaa lagu xifdinayaa faylal iyo it systemka shirkada. Macaamiishu xaquuq badan ayay leeyihiin oo uu dhi-gayo sharciga kaydinta maclumaadka macaamiisha (personuppgiftslagen). Macluumaadkaas qofku bixiyey shirkadu uma gudbinayso xafiisyada dawlada ama shirkado kale.